Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Mål for Juniorklubben

Vi ønsker:

 • at kunne tilbyde børn og unge i Middelfart Kommune et trygt fristed i hyggelige rammer, med børn og unge i centrum
 • at være brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv
 • at etablere børn- og ungefællesskaber af kvalitet
 • at understøtte læring og udvikling
 • at sikre glidende overgange mellem børne- og ungdomstilbuddene, både internt og eksternt, således at ingen børn eller unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation.

Mål:

 • At Juniorklubben er et "åndehul", hvor børn og unge har et udviklende og attraktivt tilbud i et fællesskab, hvor de sammen og enkeltvis fungerer.
 • At Juniorklubben fungerer ud fra demokratiske værdier og principper med respekt for forskellighed
 • At alle børn/unge udfordres, lærer, og udvikler sig således at deres faglige og personlige potentialer udnyttes fuldt ud.
 • At understøtte og styrke alle børn/unge i at blive selvstændige og selvhjulpne mennesker, som føler selvværd og glæde ved fællesskabet med de andre børn og unge.
 • At udvikle selvværd, selvudfoldelse og selvstændighed
 • At øge trivslen gennem fokus på relationer og venskaber
 • At alle skal føle sig som en del af fællesskabet, og at de gennem deltagelse i forpligtende og inkluderende fællesskaber udvikler evnen til at samarbejde og håndtere konflikter samt lære at forstå egne og andres følelser
 • At fokusere på sundhed og bevægelse
 • At integrere børn og unge i foreningslivets fællesskaber

Pædagogisk grundlag:

Juniorklubberne arbejder ud fra en anerkendende, helhedsskabende relationspædagogik.

Der ansættes uddannet pædagogisk personale i størst muligt omfang.

Vi vil møde børnene og de unge med respekt og forståelse for deres individuelle behov. Igennem RESPEKT, LIGEVÆRDIGHED, DIALOG OG TILLID skal vi være rammeskabende, udvise ordentlighed og være engagerende voksne med fokus på at skabe et medbestemmende fælleskab for målgruppen.